For å kjøre lønn må man sette opp lønnsarter. I 24onoff kan du tilknytte lønnsarter opp mot timeføringene. Lønnsarter brukes av regnskapssystemer/lønnssystemer og forteller hvordan lønnslinjen skal behandles. 

Ved å tilknytte timeføringene i 24onoff mot lønnsarter, og deretter importere en fil inn i lønnssystemet i etterkant vil prosessen med lønnskjøring bli effektivisert.

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan man kan sette opp 24onoff til å håndtere lønnsarter slik at informasjonen kan sendes videre til lønssystemer for hurtig dataoverføring.

1. Opprett lønnsarter:  

En lønnsart må ha et nummer og et navn. Det er viktig at lønnsartsnumrene er identiske med de du har i lønnssystemet for at overføringen skal skje smertefritt i etterkant. 

Som en administrator i selskapet setter du opp lønnsarter under innstillinger --> Lønn. Skriv inn lønnsartsnummer og navn, trykk deretter lagreknappen.

Etter at du har opprettet lønnsartene kan du og dine ansatte tilknytte lønnsarter under registrering av timer. Før vi gjør det kan det være lurt å gjøre seg oppmerksom på følgende valg:

Standard lønnsart: Du kan sette en standard lønnsart som settes hver eneste gang en time registreres. Dette kan eksempel være "2 Timelønn", siden denne lønnsarten blir ofte brukt. Når en time blir registret vil den få "2 Timelønn" som lønnsart automatisk, og du trenger ikke å velge dette i hver eneste timeføring.

Tilgang: Det kan hende at du ikke ønsker at dine ansatte skal kunne endre lønnsart hver gang de registrerer timer? I så fall huker du av «bare administrator kan se og redigere lønnsarter». De ansatte kan nå ikke gjøre noe endringer på de lønnsartene som er satt. Dette kan være nyttig hvis ønsker mer kontroll over hva slags lønnsarter som blir brukt.

2: Koble en lønnsart mot en timeføring: 

Du har nå satt opp lønnsartene, og neste steg er å faktisk benytte de i en timeføring. For å tilknytte en lønnsart mot en timeføring går du til timeregistrering og trykker på den grønne knappen « registrer time». I timeregistreringen kan du nå velge lønnsart som du har satt opp under innstillingene.

Trykk lagre.

Er kolonnen "Lønnsart" slått på, så kan du se hvilken lønnsart som er tilknyttet timeføringen:

Koble lønnsart mot en ansatt: Ofte har dine ansatte ulike lønnsarter. I slike tilfeller er det lurt å koble en standard lønnsart mot den spesifikke ansatte. Dette kan du gjøre i profilen til den ansatte:

Husk at en lønnsart som er tilknyttet en ansatt vil overskrive «standard lønnsart» som er satt i innstillinger. Dette er hensiktsmessig i situasjoner de fleste ansatte har standard lønnsart, men enkelte av de ansatte benytter seg av en annen.

Last ned rapport

For at en rapport skal ha riktig informasjon når du overfører informasjonen til lønnssystemet er det viktig at ansattnummer er identisk i 24onoff og lønnssystem. Du kan endre ansattnummer i profilen til de ansatte som du finner under menyen «ansatte».

For øyeblikket støtter 24onoff integrasjon mot Visma Lønn og denne integrasjonen må være slått på for kunne laste ned riktig rapportformat. Gå til innstillinger --> Integrasjoner og slå på integrasjonen. Les mer om Visma Lønn og hvordan du slår på integrasjonen her. 

Etter at integrasjonen er aktivert kan du laste ned rapporten i csv-format her:

Denne filen kan du importere inn i Visma Lønn og den inneholder ansattnummer, lønnsart og antall timer. 

Overtid

I 24onoff kan du føre overtid når du registrerer timer, og du tilknytter en lønnsart mot en overtidsføring på følgende måte:

Gå til innstillinger --> Overtid og tilknytt en lønnsart mot overtiden.
Husk å trykke på Lagre-ikonet for å bekrefte endringen.

Hver gang en ansatt fører overtid, vil lønnsarten som er tilknyttet overtiden bli brukt. 

Overtid registreres innenfor en tidsperiode i 24onoff, og systemet trekker fra lønnsarten i overtid fra normale arbeidstimer. Dette sikrer at den ansatte ikke får dobbel lønnsart der arbeidstimer og overtid overlapper. 

La oss se på et eksempel der en ansatt registrerer timføring slik:

Fra: 07:00

Til: 17:00

Overtidsperiode 50%: 15:00 – 17:00

Arbeidstimer = 08 timer (lønnsart 2 - Timelønn)

Overtid 50% = 02 timer (lønnsart 10 - Overtid 50%)

Reisetid

Du kan også sette egne lønnsarter under reisetid når du registrerer timer.

Reisetiden som da blir ført får lønnsarten tilknyttet seg. Reisetid trekkes ikke i fra normale arbeidstimer, da reisetid føres som en egen separat tid ved siden av.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på support.

Fant du svaret?