Hva er en timebank?

En timebanken viser til enhver tid hvor mange timer som er ført inn, hvor mange som er tatt ut og hvor mye du har til gode.  En timebank passer godt for bedrifter som har fleksitid der en arbeidstaker i periode arbeider lange dager mot tilsvarende kortere arbeidstid andre dager.

Slå på

Gå til integrasjonssiden og slå på timebank


Et nytt menypunkt kalt "timebank" er nå tilgjengelig under timeregistrering

Administrator får nå en oversikt over:

  • "Timebalanse" (Plusstid  i timebanken) 
  • "Dine timer", som viser antall registrerte timer. planlagte timer (basert på kapsitet, les mer om det lengere nede), hvor mange timer som mangler (basert på kapasitet) og plusstid (timer som er opprettet mer enn kapasitet).
  • "Selskapsoversikt" som viser alle ansattes timebalanse, og totalt utestående balanse i selskapet, evnt om de ansatte skylder timer.

Automatisk & Manuelt

Behov kan variere og du kan styre om timebanken skal være automatisk eller manuel for hver ansatt. La oss ta en titt på de ulike metodene.

Automatisk

Automatisk timebank er standard for alle brukere, og baserer seg på kapasiteten til den ansatte. Standard har alle brukere 7.5 timer kapasitet hver dag, tilsammen 37,5 timer arbeidsuke. Registrerer en ansatt flere timer enn satt kapasitet, blir disse timene automatisk registrert som plusstid.

La oss se på et eksempel:

Ola sin kapasitet på ukedager er 07:30.

"Dine timer" viser planlagt 07:30. Dette er timer som Ola skal jobbe denne dagen.

Ola jobber fra 07:00 - 17:00 denne dagen. Altås 02:30 mer enn hva som er planlagt.

Disse timene beregnes som "plusstid" og blir automatisk lagt til i timebanken og en transaksjon blir opprettet.

Manuelt

Ulike bedrifter, ulik behov. Fungerer ikke automatisk kapasitet for din bedrifts arbeidsmetode kan dette slås av for hver enkelt bruker. 

Gå til profilen til brukeren, og under fanen "kapasitet" blar du nederst og kan slå av kapasiteten og trykke lagre. Godkjenn at alle plusstid i timebanken tilbakestilles.
"Dine timer"-oversikten forsvinner for de brukerne som har manuell timebank.

I timeføringen kan nå brukeren legge til plusstid manuelt i timebanken ved å trykke på "Legg til i timebank"og sette inn antall timer som skal legges inn. Husk at antall plusstid ikke kan overstige antallet som er i selve føringen.

Plusstid er nå lagt inn i timebanken og en transaksjon er opprettet:


Timebanken i 24onoff kan benyttes av alle roller i 24onoff og er tilgjengelig for alle brukere når den er slått på. Timebank er også tilgjengelig på mobil for å holde en god oversikt over timene.

Denne artikkelen er kun en kort innføring i timebank. Ønsker du å lære mer, ta kontakt med oss.

Fant du svaret?